REGULAMIN

LD Collection Lawendowy Dom

DEFINICJE

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w ramach sklepu i która zaakceptowała niniejszy regulamin;

SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lawendowy-dom.com.pl, za pośrednictwem którego klient może kupić towary;

PRODUKT  – towary prezentowane w sklepie, których dotyczy umowa sprzedaży;

REGULAMIN – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem sklepu;

TRANSAKCJA – dokonanie przez klienta zakupu wybranych towarów ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie złożonego zamówienia.

PŁATNOŚĆ- świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu zawartej transakcji.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy sklepem a klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Sklep internetowy LD Collection, działający pod adresem www.lawendowy-dom.com.pl jest prowadzony przez firmę Lawendowy Dom Beata Lipov z siedzibą w Warszawie przy ul. Antenowej 15, NIP 521 149 49 12. Celem prowadzenia sklepu jest:
 • umożliwianie klientom składania zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego LD Collection
 • zawieranie umów sprzedaży towaru na odległość
 • udzielanie klientom informacji o towarach dostępnych w sklepie
 1. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie (zdjęcia, teksty, materiały graficzne) których właścicielem jest firma Lawendowy Dom Beata Lipov lub producenci oferowanych marek, bez zgody właściciela strony jest zabronione.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma Lawendowy Dom Beata Lipov z siedzibą w Warszawie, przy ul. Antenowej 15. Dane osobowe podawane podczas rejestracji wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klient ma możliwość uzupełnienia lub uaktualniania danych osobowych.
 3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy klientem a firmą Lawendowy Dom Beata Lipov z siedzibą w Warszawie.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptacją.
 3. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Zamówienia składane w sklepie internetowym przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00 i realizowane do 5 dni roboczych po złożeniu i opłaceniu zamówienia. W przypadku braku towaru w magazynie klient zostanie o tym poinformowany.
 5. Klient składa zamówienie w sklepie po uprzednim zarejestrowaniu konta w Sklepie.
 6. W celu złożenia zamówienia należy wybrać towar, model, kolorystykę oraz rozmiar poprzez dodanie towaru do koszyka.
 • Wysłanie zamówienia przez klienta stanowi ofertę klienta złożoną firmie Lawendowy Dom Beata Lipov, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.
 • Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczący ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych do wysyłki. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep oferty zakupu klienta.
 • Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia na wskazany adres e-mail, po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

DOSTAWA

 1. Czas realizacji zamówienia podawany w podsumowaniu zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach termin realizacji jest potwierdzany indywidualnie z Klientem.
 2. Produkty są dostarczane na terenie RP za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub paczkomatów InPost. Przewidywany czas dostawy to 2-3 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży.
 3. Podczas odbioru przesyłki dostarczanej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki, Klient winien jest sporządzić wraz z dostawcą przesyłki protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i pracownika firmy kurierskiej.

METODY PŁATNOŚCI

Klient płaci za zamówione towary przelewem bankowym przed dostawą. Sklep czeka na wpłatę 2 dni, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

GWARANCJA, REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Każdy zakupiony w sklepie towar może zostać zareklamowany z zachowaniem warunków i terminów reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamacje można przesłać przesyłką kurierską wraz z formularzem oraz dowodem zakupu na adres:

Lawendowy Dom Beata Lipov, ul. Plac Dr Siniarskiego 17, 97-320 Wolbórz, z dopiskiem ”Reklamacja”.

 1. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni do dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar naprawiony lub nowy zostanie niezwłocznie wysłany do Klienta, nie później niż w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Sklep.
 2. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 3. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do sklepu. Zwracany towar nie może posiadać żadnych cech użytkowania, w tym obcego zapachu. Powinien być starannie złożony i zapakowany. Rzeczy pogniecione, uszkodzone, noszące zapach środków czystości, perfum lub papierosów nie podlegają zwrotowi i będą odsyłane. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient zobowiązany jest do przesłania na swój koszt przesyłką kurierską zakupionego towaru do sklepu w stanie niezmienionym, dołączając formularz oraz dowód zakupu na adres:

Lawendowy Dom Beata Lipov, ul. Plac Dr Siniarskiego 17, 97-320 Wolbórz, z dopiskiem „Zwrot”

 1. Zwrot pieniędzy nastąpi do 20 dni roboczych od momentu odebrania przesyłki przez sklep na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.