Formularz reklamacja/zwrot/wymiana

LD Collection – Lawendowy Dom

FORMULARZ

REKLAMACJA/ZWROT/WYMIANA

 

Data zamówienia ……………………………

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………….     Telefon ……………….…………

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Nazwa towaru Rozmiar Cena Brutto Opis

 

Preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji:

NAPRAWA – WYMIANA NA NOWY – WYMIANA NA INNY – ZWROT GOTÓWKI

(*) zaznacz Twój wybór lub skreśl nieakceptowaną formę reklamacji

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu należności:

 

Dane posiadacza konta bankowego   ………………………………………………………………………………………

 

……….………..……………………….

Data i czytelny podpis

Adres do zwrotu:

Lawendowy Dom Beata Lipov

ul. Plac Dr Siniarskiego 17, 97-320 Wolbórz