FORMY PŁATNOŚCI

Zamówienie należy opłacić w ciągu 2 dni roboczych od momenty jego złożenia.

Należy wybrać jedną z poniższych metod płatności:

 1. Płatność elektroniczna za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności PayPal – karta kredytowa, przelew elektroniczny, blik, inne.
 2. Przelewem zwykłym na poniższy rachunek bankowy:

Lawendowy Dom Beata Lipov

ING Bank Śląski S.A.

11 1050 1025 1000 0092 4659 6283

(Ważne: w opisie proszę podać numer zamówienia)

KOSZTY DOSTAWY

Wszystkie przesyłki opłacone lub z deklarowaną płatnością przy odbiorze wysyłane są wybranym transportem. Do wyboru jedna z poniższych metod:

 1. Przesyłka kurierska DPD – przedpłata – 20 zł
 2. Paczkomaty InPost – 15 zł (Ważne: należy podać numer i adres paczkomatu w którym chcemy odebrać przesyłkę)

Tutaj znajdziesz odpowiedni paczokmat   https://inpost.pl/znajdz-paczkomat

ZWROTY TOWARU

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od wydania rzeczy.
 2. Zwroty prosimy odsyłać na adres:
  Lawendowy Dom Beata Lipov, Plac Dr Siniarskiego 17, 97-320 Wolbórz
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał produkty fizycznie wraz z dowodem zakupu w postaci paragonu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania) zakupionych rzeczy. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu i akceptacji zwrotu, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pomniejszone o koszty wysyłki.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Konsument, w razie zwrotu, musi przedstawić oraz odesłać paragon(dowód zakupu) oraz wypełnić formularz zwrotu. Towary zakupione na fakturę Vat nie podlegają zwrotowi.
 7. Sklep nie przyjmuje zwrotów za pobraniem, należna kwota zostaje zawsze przesłana do klienta, po akceptacji zwrotu, na konto bankowe przez niego podane, w przeciągu 14 dni od otrzymania towarów i poprawnego numeru konta konsumenta.

GWARANCJA i REKLAMACJE

 1. Wobec klientów będących konsumentami, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku klientów nie będących konsumentami, sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy konsument o niej nie wiedział.
 3. Reklamowany towar należy odesłać wraz z opisem reklamacji na adres:

Lawendowy Dom Beata Lipov, Plac Dr Siniarskiego 17, 97-320 Wolbórz

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Lawendowy Dom Beata Lipov, ul. Antenowa 15, 04-656 Warszawa
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora,
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji i zwrotów),
 • ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
 • marketingu bezpośredniego,
 • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej,
 • wsparcia obsługi technicznej i klienta,
 • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą: firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, agencje marketingowe, firmy obsługujące płatności.
 3. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 4. Posiadają Państwo prawo do
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, przy czym przysługuje Państwu możliwość jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw kontaktując się z administratorem przez powyższe dane kontaktowe.
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ale jednocześnie gwarantujemy, że:
 • Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 • Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.